Карти и ваучери

Изработваме пластмасови карти както и по-бюджетни варианти от хартия с дебели ламинати. Могат да бъдат гланцови, матови или с добавени специални ефекти - топъл печат и частичен лак.

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност