Технологична модернизация в предприятието

На 10.04.2023 г., с подписването на Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1375-C01 между Министерство на иновациите и растежа и ИД ПРИНТ ООД беше поставено началото на нов проект с изпълнението, на който производствения капацитет на предприятието ще се разшири посредством придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси.

Проектът е с наименование „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 109 300.00 лв., като от тях 54 650.00 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ (50%) и 54 650.00лв. – собствено финансиране (50%).

Продължителността на проектните дейности е 12 месеца.

Основната цел на проекта е свързана с цифровизацията на производствените процеси и разширяването на производствения капацитет на ИД ПРИНТ ООД.

Чрез изпълнението на дейностите по закупуване на новите активи ще бъдат постигнати следните резултати:

Плакат

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност
NextGenerationEU

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Краен получател: "ИД ПРИНТ" ООД
Обща стойност: 109 300.00 лв., от които 54 650.00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.
Научи повече, Плакат

План за възстановяване и устойчивост