Контакти

Адрес:
София 1113, ул. Ж. Кюри №16, бл.155, офис 4-5

Работно време:
Делнични дни 09:00 - 18:00 ч.

 
европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност