Ламиниране

Разполагаме с два ламинатора за топло ламиниране. Ръчен с фолиа от 28 до 250 микрона дебелина. Мат, гланц както и специални ламинати - сатен, двойнозалепващ и други. Имаме и полуавтоматичен ламинатор работещ с фолио до 50 микрона, което съкръщава до минимум срока за изпълнение на поръчките.

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност
NextGenerationEU

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Краен получател: "ИД ПРИНТ" ООД
Обща стойност: 109 300.00 лв., от които 54 650.00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.
Научи повече, Плакат

План за възстановяване и устойчивост