Топъл печат и преге

Голд печат

е технология на надписване чрез пресоване на надписвания материал с клише, като за багрило се използва тънко метално фолио. Използването на голд печат е приложимо върху всякакви относително равни повърхности – хартия, картон, пластмаса, кожа. Често се комбинира със сухо преге.

Сухо преге

е технология за надписване без мастило, само чрез пресоване на надписвания материал с предварително подготвено клише. Изпъкнало преге се използва, когато материалът е достатъчно тънък, за да бъде притиснат между 2 клишета ( папки, визитки и др.), а вдлъбнатото – когато в достатъчно дебелия основен материал може да се издълбае следа (бележници). 

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност
NextGenerationEU

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Краен получател: "ИД ПРИНТ" ООД
Обща стойност: 109 300.00 лв., от които 54 650.00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.
Научи повече, Плакат

План за възстановяване и устойчивост