Брошури

Представен по този начин продуктът става по познаваем за Вашите клиенти.

В печатницата ние ще ви покажем всички възможни варианти:

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност