Флаери

Цветен печат флаери и листовки - дигитален (за кратки тиражи до 1000) или традиционен (за по-дълги тиражи), рядко е било по-лесно или по-бързо.

Печатаме от формат A7 до формат А3 или всякакъв размер по избор.

Ние можем да отрежем, сгънем или щанцоваме вашите листовки. 

Когато става въпрос за отпечатване на флаери, можете да дадете своя принос за околната среда, като изберете рециклирана хартия.

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност
NextGenerationEU

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Краен получател: "ИД ПРИНТ" ООД
Обща стойност: 109 300.00 лв., от които 54 650.00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.
Научи повече, Плакат

План за възстановяване и устойчивост