Календари

Три-секционни календари

Календарите са с три тела са с календариум на български и английски, национални и църковни празници, номерация на седмиците, предходен и следващ месец и фази на луната и зодии. Комплектовани са с прозорчета за указване на датата. 

Малки работни календари

Календарите с едно тяло са със календариум на български и английски, национални и църковни празници, номерация на седмиците, предходен и следващ месец и фази на луната и зодии. Комплектовани са с прозорчета за указване на датата и имат поле за писане. 

Календарите се изработват с индивидуална глава или цяла подложка по ваша заявка. 

Размер на главите: 

- за три-секционните календари - 314х208 мм (необрязано)
- за малките работни календари - 314х222 мм (необрязано)  

Печат на глава и цяла подложка:

- за три-секционните календари - 314х690 мм (необрязано)
- за малките работни календари - 314х484 мм (необрязано) 

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност
NextGenerationEU

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Краен получател: "ИД ПРИНТ" ООД
Обща стойност: 109 300.00 лв., от които 54 650.00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.
Научи повече, Плакат

План за възстановяване и устойчивост