Кутии и опаковки

Предлагаме различни модели и размери кутий.

Може да са само от картон, както и от облечена мукава или микровелпапе. Има варианти да се направят изрязани в определна форма легла за продуктите от разпенена гума. Затварянето може да е с капаче, връзки или магнити. Можем освен цветния печат да добавим частичен лак, топъл печат или преге. 

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност
NextGenerationEU

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Краен получател: "ИД ПРИНТ" ООД
Обща стойност: 109 300.00 лв., от които 54 650.00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.
Научи повече, Плакат

План за възстановяване и устойчивост