Пликове и бланки

Можем да отпечатим готови пликове с размери DL,С6,С5 и С4. Можем да предложим и различни матрици за малки или по-големи пликове с нестандартни размери. Когато използваме матрица пликовете могат да бъдат и от различни видове дизайнерски хартии, както и да бъдат отпечатани до самия ръб на плика (при готовите пликове остава 5 мм непечатаемо поле от всички страни)

Бланки - Отпечатваме и стилни фирмени бланки. С релеф или топъл печат за допълнителен ефект. На обикновена или дизайн хартия.

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност