Шоукарти

Предлагаме изработка на шоу карти. Интересен и бюджетен начин за представяне на нов продукт. Основата може да е от мукава или велпапе. Разполагаме с матрица за изрязване на крачетата отзад.

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност