Стикери

Стикерите са достъпен начин да покажете Вашата услуга. Могат да бъдат изпълнени върху стикерна хартия или ПВЦ бяло/прозрачно фолио. Предлагаме изработка на огледални стикери за лепене от вътрешната част на стъкло. Можем също така да изрежем Вашия стикер от разнообразен цвят фолио.

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност
NextGenerationEU

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Краен получател: "ИД ПРИНТ" ООД
Обща стойност: 109 300.00 лв., от които 54 650.00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.
Научи повече, Плакат

План за възстановяване и устойчивост