Стикери

Стикерите са достъпен начин да покажете Вашата услуга. Могат да бъдат изпълнени върху стикерна хартия или ПВЦ бяло/прозрачно фолио. Предлагаме изработка на огледални стикери за лепене от вътрешната част на стъкло. Можем също така да изрежем Вашия стикер от разнообразен цвят фолио.

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност