Уоблери и шелфтокъри

Могат да бъдат изпълнени на различни видове картон. Изрязани в разнообразни форми и с допълнително покритие - гланц или мат ламинат. 

Уоблерите се изработват с висококачествена монтажна лента позволяваща да бъдат здраво и сигурно залепени върху всякакви повърхности.

европейски фонд за регионално развитие

Проект: BG16RFOP002-2.073-10322-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпики в резултат от епидемичня взрив от COVID-19.
Бенефициент: "ИД ПРИНТ" ООД
Научи повече

иновации и конкурентоспособност
NextGenerationEU

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Краен получател: "ИД ПРИНТ" ООД
Обща стойност: 109 300.00 лв., от които 54 650.00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.
Научи повече, Плакат

План за възстановяване и устойчивост